The Team / Echipa

Monica Barbovschi

Monica Barbovschi, Ph.D, is an associated researcher with the Institute of Sociology of the Romanian Academy and a member of the Romanian team in the EU Kids Online network (previously she was the coordinator of the Romanian team between 2009-2014). Occasionally, she acts as a research consultant for other research centres and institutes on the topic of internet and gender issues for young people (e.g. CETIC.br in Sao Paulo, European Institute for Gender Equality in Vilnius). Recently, she was the coordinator of UEFISCDI project Young Teams ”Friendship quality in the age of online social networks. The use and misuse of personal data among Romanian adolescents” (2015-2017).

Monica Barbovschi, Dr., este cercetător asociat al Institutului de Sociologie al Academiei Române și membru al echipei din România în rețeaua EU Kids Online (a fost coordonatorul echipe din România între 2009-2014). Ocazional, lucrează ca și consultant de cercetare pentru alte centre și institute de cercetare pe tema internet și problematici de gen pentru copii și tineri ( e.g. CETIC.br în Sao Paulo, European Institute for Gender Equality în Vilnius). Recent, a coordonat proiectul UEFISCDI – Tinere Echipe cu titlul ”Calitatea prieteniei în epoca rețelelor de socializare online. Uzul și abuzul informațiilor cu caracter personal de către adolescenții din România” (2015-2017).

 

Anca Velicu

Anca Velicu, PhD, is a Researcher at the Institute of Sociology of the Romanian Academy. Her main research interests include sociology of the media, children’ usages of digital technology, media education and the opportunities to use new media for education (later including digital fabrication in makerspaces) and media violence. She participated in national and international research projects, among which ‘Makerspaces in the early years: Enhancing digital literacy and creativity’ (MakEY) (dir. Prof. Jackie Marsh),  Young Children (0-8) and Digital Technologies Project, 2015 (dir. Stephane Chaudron, JRC), COST Action 1410 The Digital Literacy and Multimodal Practices of Young Children, 2014-2017,  (dir. Jackie Marsh), 2009-2014, EU Kids Online, 2009-2014 (dir. Sonia Livingstone and Leslie Haddon, LSE), and Net Children Go Mobile, 2012-2014 (dir. Giovanna Mascheroni).

Anca Velicu, Dr., este cercetător la Institutul de Sociologie al Academiei Române. Interesele ei principale de cercetare includ sociologia media, utilizarea tehnologiei digitale de către copii, educație media și oportunitățile de utilizare a noilor media pentru educație (în ultimul timp, cu referire la fabricarea digitală în makerspace) și violența mediatică. A participat în proiecte de cercetare naționale și internaționale, printre care Makerspaces in the early years: Enhancing digital literacy and creativity’ (MakEY, dir. Prof. Jackie Marsh), Copiii mici (0-8) și tehnologiile digitale, 2015 (dir. Stephane Chaudron, JRC), Acțiunea COST 1410 Competențe digitale și practici multimodale ale copiilor mici, 2014-2017,  (dir. Jackie Marsh), 2009-2014, EU Kids Online, 2009-2014 (dir. Sonia Livingstone și Leslie Haddon, LSE), și Net Children Go Mobile, 2012-2014 (dir. Giovanna Mascheroni).

 

Bianca Balea

Bianca Balea, PhD, received her doctoral degree in Sociology from the Babes-Bolyai University with a thesis on digital inequalities among children. She participated as researcher in national and international research projects, among which most important are EU Kids Online (Romanian Team), 2009-2014 (dir. Sonia Livingstone and Leslie Haddon, LSE) and Net Children Go Mobile (Romanian Team), 2012-2014 (dir. Giovanna Mascheroni). More recently she was post-doctoral researcher within the project ” The quality of friendship in the age of online social networks. Using and abusing personal information among Romanian adolescents” (2015-2017) (dir. Monica

Bianca Balea, Dr. a primit titlul de doctor în Sociologie la Universitatea Babes-Bolyai în noiembrie 2012 cu teza de doctorat ce tratează problema diviziunilor digitale în rândul adolescenților din România și este interesată de modul în care copiii și adolescenții folosesc internetul și noile tehnologii digitale, fiind implicată în diferite proiecte naționale și internaționale care tratează această temă. Astfel a făcut parte din proiectele EU Kids Online, 2009-2014 (dir. Sonia Livingstone și Leslie Haddon, LSE), Net Children Go Mobile, 2012-2014 (dir. Giovanna Mascheroni) și în proiectul UEFISCDI – Tinere Echipe cu titlul ”Calitatea prieteniei în epoca rețelelor de socializare online. Uzul și abuzul informațiilor cu caracter personal de către adolescenții din România” (2015-2017).