DigiLiv-REI – About the platform / Despre Platformă

The platform Digital lives. Research, education and intervention was born out of the initiative of the core team of EU Kids Online in Romania, namely Monica Barbovschi, Anca Velicu and Bianca Balea. The team members have been collaboratively and individually involved in different national, European and international projects related to digital technologies and young people.

Platforma Vieți digitale. Cercetare, educație, intervenție s-a născut din inițiativa nucleului central al echipei EU Kids Online România, anume Monica Barbovschi, Anca Velicu și Bianca Balea. Membrii echipei au fost implicați colaborativ și individual în numeroase proiecte de anvergură națională, europeană și internațională legate de tehnologii digitale și folosirea acestora de către copii și tineri.